هرزگرد تسمه یو شکل

وضعیت کالا: موجود است

توضیحات کوتاه

برای تسمه 3M عرض 15 میلیمتر