قطعه یو شکل کاهنده سرعت

وضعیت کالا: موجود است

توضیحات کوتاه

نسبت تقسیم 24 به 48 دندانه 2/1
برای محور Y