• laser-paye-tube
  • laser-paye-tube-2
  • laser-paye-tube-3
  • laser-paye-tube-4
  • laser-paye-tube
  • laser-paye-tube-2
  • laser-paye-tube-3
  • laser-paye-tube-4

نگهدارنده تیوب پلاستیکی – برای تیوپ 80 میلیمتری

وضعیت کالا: موجود است

توضیحات کوتاه

برای تیوب با قطر 80 میلیمتر