پولی 18 و 24 دندانه 3M عرض 15 میلیمتر

وضعیت کالا: موجود است

توضیحات کوتاه

پولی 18 و 24 دندانه 3M عرض 15 میلیمتر و سوراخ 6.3 و 8 میلیمتر